Innovation

EKONOMI

BEMANNING MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

Med moderna IT-lösningar, goda exempel från andra branscher och en kompetent personalstyrka kan bemanningsbranschen ta steget in i framtiden. Det vet Håkan Johansson, vd på Academic Resource. Sedan 2005 har han skapat ett bolag som värnar om personliga relationer och har en långsiktig och värdeskapande agenda.

Academic Resource arbetar i tjänstesektorn med kvalificerad personal som är placerade i Stockholm/Mälardalen. De tillhandahåller tre kvalificerade tjänster: Personaluthyrning, Rekrytering och Interim Management inom affärsområdena Ekonomi & Finans, Life Science och Administration.

Berätta om hur ni jobbar?

– Vi kombinerar personlig relation med smarta digitala lösningar. Alla våra konsultchefer och rekryterare har erfarenhet och kunskap inom sina respektive affärsområden Ekonomi & Finans eller Life Science. Alla har därtill tidigare erfarenhet från bemanningsbranschen och trivs med frihet under ansvar, säger Håkan Johansson.

Vad är er definition på Interim Management och hur jobbar ni med Interim Management?

– Interim Management innebär att man under en tidsbegränsad period tillhandahåller chefer på en operativ nivå inom sitt företag eller organisation. Det kan vara under en organisationsförändring, under en pågående rekrytering, kompetensförstärkning vid hög arbetsbelastning, projektbasis när man snabbt vill lösa en problembild, sjukskrivning, föräldraledighet eller expansion, säger Håkan Johansson, och fortsätter:

– Vi jobbar idag med tjänster inom Interim Management som: ekonomiansvariga, redovisningsansvariga och CFO: s. Vi har fått in väldigt mycket fin feedback av våra kunder. Våra konsulters kompetens och erfarenhet i kombination med vår innepersonals förmåga till rätt matchning är helt avgörande för att uppdragets utfall ska infria förväntningar och mål.

Hur ser du på framtiden och vilka utmaningar och möjligheter ser du?

– Automatiseringen och Artificiell Intelligens kommer fortsätta sin frammarsch, de superrika kommer bli allt rikare och deras företag allt smartare och de kommer snart lägga många parallella branscher under sina fötter. Ett typexempel på detta är Jeff Bezon och hans självlärande företag Amazon. Data rätt använd är redan idag det nya guldet, fast trots detta faktum så är min personliga gissning att vi snart når en punkt där digitaliseringen inte givet har människans förtroende längre, jag menar hur kan du egentligen veta vem du kommunicerar med?

– Bemanningsbranschen har en given roll i framtiden för dem som konstant förädlas och har en tydlig idé med vad man vill åstadkomma. Flertalet koncerner kommer vilja ha större andel kvalificerad kompetens ”på kran”. Sharing economy där bolag som Uber och Airbnb kommer fortsätta växa, ett troligt scenario kan vara att flertalet mindre bemanningsföretag samarbetar i kluster och ger kunden en totallösning.

Hur kommer dataskyddslagen GDPR påverka bemanningsbranschen?

– Intentionen är god med ökad personintegritet och ökad datasäkerhet, fast konstruktionen känns bräcklig. Det verkar finnas ett antal olösta frågeställningar och gränsdragningar i upplägget. Ironin är att det kortsiktigt kan vara möjligt att den t.o.m. får motsatt effekt. Ett exempel på detta är svårigheten i hur företagen ska kunna verifiera att det just är den rätte ”personen” som hör av sig till dem för att och begära ändringar eller bli raderad i deras register?

På längre sikt lär man sig nog av misstagen och lösningarna tenderar blir mer pragmatiska och då kommer GDPR säkert vara av godo, avslutar Håkan Johansson.

Share This Post :