Innovation

EKONOMI

GLOBAL TEKNIKINNOVATÖR KOPPLAR IHOP RESEBRANSCHEN

Amadeus är det tionde största börsnoterade mjukvaruföretaget i världen enligt Forbes och en global teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar ihop resebranschens ekosystem – från flygbolag, tågoperatörer, hotell, resebyråer till flygplatser och resenärer – vid resans alla skeden.

– Vi lever i en allt mer föränderlig och komplex värld, som utmanar moderna företag att jobba med innovation på en helt annan nivå för att fortsätta vara framgångsrika. Tiden då företag kunde förlita sig på Fun Fridays och bean bags för att anses vara innovativa är förbi. De stora företag som idag är ledande inom innovation management har väldigt praktiska, systematiska och även systemiska tillvägagångssätt för att jobba med innovation, säger Per Scherdin, Marknads- och portföljdirektör Amadeus Scandinavia.

Man vet aldrig var en bra idé kommer ifrån. Ingen avdelning eller företag har monopol på innovation. Det handlar om att föra samman individer som tänker olika, men som agerar tillsammans med nyfikenhet och övertygelse.

– Vi strävar mot att utnyttja våra anställdas talanger tillsammans med styrkan hos en bredare community som tex våra kunder, partners och startups. Vi ser även att endast en bra idé har lite värde. Vad som ger mest värde är teamet, som effektivt kan genomföra idén. Därför är Amedeus innovationsprogram uppbyggt för att involvera alla anställda i hela organisationen och på att fokusera på att snabbt omvandla idéer till verklighet, eller avveckla dem.

– Internt är vårt fokus att jobba tillsammans med våra kunder för att genom pilotprojekt och experiment utveckla koncept till verkliga lösningar. Vi jobbar tex med flera initiativ med Copenhagen Airport som handlar om passagerarflöden och queue management. Vi gör även ett experiment med Asian Messaging Platform Line för att se om resenärer skulle vilja köpa reseprodukter genom den här kanalen., säger Per Scherdin och fortsätter:

– Externt jobbar vi med flera program med partners och startups. Amadeus Ventures har investerat i startups som jobbar med resande och teknik inom områden som tex Artificial Intelligence, Predictive Analytics, the Internet of Things, Ground Transit. Den senaste startup vi investerade i var London- Barcelona baserade AVUXI, som rankar populariteten av alla platser på jorden.

Amadeus Innovation Partners, ett annat externt program gör det möjligt att samarbeta och experimentera med innovativa startups. Ett exempel är Civic, en identity management solution baserad på blockchain och biometrics technology.

– Amadeus Travel Sandbox erbjuder enkla APIs till entreprenörer som snabbt vill testa sina idéer genom att utveckla prototyper. I maj initierade vi det första travel hackathon i Sverige där 100 deltagare under en helg samarbetade för att hitta lösningar till resenärers problem. Det vinnande teamet, WTF Travel, utvecklade en jättebra website på bara några timmar genom att använda Sandbox.

Den slutliga komponenten av Amadeus innovationsprogram är sex prioriterade teman, baserade på kundernas behov, marknads- och tekniktrender likväl som den riktning Amadeus önskar ta. Dessa teman är Improved Conversion, Extended Content, Operations and Performance, Messaging Platforms , Blockchain for Travel and Distruptive Models.

– Vi tror att det finns en enorm potential för innovation i resebranschen och vårt mål är att stärka och stödja den här utvecklingen, säger Per Scherdin.

“Vi erbjuder enkla APIs till entreprenörer som snabbt vill testa sina idéer genom att utveckla prototyper”

Läs gärna mer på www.amadeus.com

Share This Post :