Innovation

EKONOMI

LEDARSTÖD I FÖRETAGETS FÖRÄNDRINGSARBETE

För att företag och företagsledare ska kunna stimulera innovationer och konkurrera på en global, allt mer digitaliserad arena, så krävs det en ny typ av ledarskap och karriärplanering.

Det vet man på AS3, ett företag med över 30 års erfarenhet av organisationsutveckling och chefscoaching.

– Ledare behöver jobba mer aktivt med både sin egen och sina medarbetares karriärplanering. Det är dags att skrota det årliga utvecklingssamtalet och istället införa täta dialoger med fokus på kompetensutveckling. På det sättet underlättar man rörlighet och karriärskiften, både inom det egna företaget och utanför, säger Susanne Askwall, Head of Executive services på AS3.

AS3 är specialiserade på att hjälpa företag och enskilda ledare att hantera arbetsrelaterade förändringar. Förändringstakten är snabb och den slår hårt mot hela verksamheter, som går under om inte förändringen hanteras i tid och på rätt sätt. Följden blir ofta att många blir av med sina jobb.

– Det är inte längre försvarbart med långa ställtider på grund av omställning eller att fullt arbetsföra personer genom sin ålder ställs utanför arbetsmarknaden. Nej, åldersnoja och reaktiv karriärplanering hör inte hemma på morgondagens arbetsmarknad, säger Susanne Askwall.

AS3 ser hur ett modernt och innovativt ledarskap är avgörande för lyckade omställningar i företagens verksamhet.

En organisationsförändring underlättas om man vet hur vi människor i allmänhet reagerar i samband med förändringar. Alla behöver utrusta sig med grundläggande kunskaper om vad som händer med oss människor när vi ställs inför en förändring.

Det motstånd som så naturligt först infinner sig behöver ändras till motivation. Genom en ökad kunskap, ökar sannolikheten att kraften i motståndet omvandlas till en positiv vilja att både medverka i och driva på förändringen.

AS3 erbjuder också individuell chefscoaching, för ledare som vill arbeta proaktivt med sin karriär, ta ansvar och utveckla sin kunskap om förändringsledning.

Coachningen är baserad på professionella samtal, där reflektion är en viktig faktor. Vår metod beaktar de inre psykologiska processerna som uppstår vid förändringar Genom att vara tydlig med vägen framåt och skapa givna ramar, inom vilka uppgifter ska lösas utifrån den egna förmågan och kompetensen, så skapas också förutsättningar för ett lyckat ledarskap och en bättre anpassning.

– Idag är förändringstakten högre än den någonsin varit – därför måste man också skapa utrymme för misslyckande och se på dem som lärdomar, istället som för grund för bestraffning. Med tydliga processer så går det att jobba annorlunda med sin organisation och på det sättet korta alla ställtider och skapa ett livslångt lärande, säger Susanne Askwall

Läs gärna mer på www.as3.se

Share This Post :