Innovation

EKONOMI

STÄRKT YRKESROLL MED COACHANDE LEDARSKAP

Trenden är tydlig. Allt fler får upp ögonen för det coachande ledarskapet. CoachCompanion utbildar både personer som själva ska bli professionella coacher och personer som vill ha verktygen för att stärka sig själva i sina yrkes- eller privata roller och nå sina mål.

– Med ett coachande ledarskap lyfter man både sig själv och medarbetarna runtomkring, säger Johnny Ganeryd, vd CoachCompanion. CoachCompanion är ackrediterad utbildare enligt den internationella branschorganisationen ICF (International Coach Federation), på den högsta nivån som finns tillgänglig (ACTP).

– Vi är också stolta över att få högsta betyg från de som medverkar på våra utbildningar, och även från de som de möter därefter. Många som startar våra utbildningar har tidigare mött någon av våra tidigare deltagare, och vill nu göra samma resa, säger Johnny Ganeryd. Sladjan Bogojevic jobbar som Advisor & Coach for Digital Business Design på Sony Mobile. När han ville fördjupa sina kunskaper inom coaching var CoachCompanion det naturliga valet.

– Utbildning var mycket givande, väldigt professionellt utförd, med för mig de bästa mentorcoacherna jag träffat på hittills. Trots att det finns en utarbetad mall för utbildningen skapas det alltid utrymme för att ta upp och belysa de utmaningar man har i sitt arbete, om så önskas, säger Sladjan Bogojevic, och fortsätter:

– Det coachande ledarskapet använder jag i min arbetsvardag i rollerna som Business Coach eller Team Coach. Jag ser nämligen tydliga samband mellan det coachande ledarskapet och det som krävs av ledare och teamen/organisationerna/företag för att ta sig an utmaningar kopplade till digitalisering eller digital transformation. Det coachande ledarskapet är en förutsättning för att detta skall lyckas. Coachingen har också gett ökad självinsikt, ett helt nytt sett att förstå min omgivning på.

Peter Enberger jobbar som rådgivare på Trygghetsrådet. För hans del har coachutbildning hos CoachCompanion varit ett effektivt verktyg i hans arbetsroll.

– Utbildningen gav många verktyg och insikter i det coachande ledarskapet. Det är en stark betoning på de tre områden som Coach- Companion har formulerat i sin propellermodell, det vill säga chef-ledare-coach, och att du är en stark chef och ledare först när du behärskar att röra dig mellan de tre propellerbladen helt obehindrat och känner dig trygg i de tre rollerna, säger han.

På vilka sätt använder du verktygen i din arbetsvardag?

– Jag använder det i mitt arbete som rådgivare för chefer i omställning. Dels för att cheferna behöver kunna kommunicera sitt ledarskap på ett tydligt och informativt sätt och dels för att min klient skall hitta företag vars ledarkriterier stämmer överens med den egna ledarstilen.

Att utifrån propellermodellen tala egna värderingar och drivkrafter har varit ytterst givande, säger Peter Enberger.

Coachrollen är förmågan att tända medarbetarnas egna glöd, menar Johnny Ganeryd

– Brinner man endast själv utan att tända andras glöd, ökar risken för att själv bli utbränd. Eftersom våra utbildningar går på djupet så sitter det coachande ledarskapet i ryggmärgen när man väl har lärt sig det, säger han.

Läs gärna mer på www.coachcompanion.se

Share This Post :