Innovation

EKONOMI

Marlene Blomqvist, Chef För Inhouse Specialistområde

ETT ÖGONBLICK …

Marlene Blomqvist, chef för Inhouse specialistområde Ekonomi

– ett konsultföretag inom organisationsutveckling, rekrytering och bemanning.

Ni har tagit fram en modell för att hitta rätt person med rätt drivkraft för ekonomiavdelningen, vad innebär det?

– Vi möter många företag som på ett eller annat sätt är under utveckling eller tillväxt. När företag söker kvalificerade ekonomer efterfrågas, förutom ren ekonomikompetens, personer som vill arbeta proaktivt och nära affären. Vår modell syftar till att hitta rätt match mellan kandidatens drivkraft och kunden behov.

Vad är det företag under förändring efterfrågar hos ekonomen?

– Alla företag behöver förändra sig, idag mer än någonsin. Utveckling kräver förändring och förändring kan ibland göra ont och påverka alla delar av företaget. De företag vi har mest att lära oss av är de bolag där hela grunden för framgång är deras förmåga att hantera snabba förändringar, dvs. tillväxtbolag.

Ekonomen behöver vara någon som kan känna av var företaget befinner sig i de olika tillväxtfaserna. Vi ser också att våra kunder efterfrågar ekonomer som är flexibla och kan hantera en hög förändringstakt för i en snabbrörlig värld finns det inget facit.

Vilka utmaningar har ekonomichefen i ett tillväxtbolag?

– Förutom att tillväxtbolag ibland har en hög personalomsättning, så behöver ekonomichefen bygga upp en lagom struktur, med betoning på lagom. Det måste finnas processer, men blir det för stelbent, kan det hämma tillväxten.

Hur ser rekryteringsbehovet av ekonomer ut?

– Vi upplever en stor efterfrågan Vår senaste undersökning visar att de som väljer att stanna på sin arbetsplats i första hand gör det för att de trivs med sina kolleger, utveckling är viktigt men ligger inte högst. Därför blir det allt viktigare som arbetsgivare att arbeta med dessa frågor för att attrahera och behålla bra personal.

Läs gärna mer på www.inhouse.se

 

Share This Post :