Innovation

EKONOMI

AFFÄRSSYSTEM PÅ DINA VILLKOR

Affärssystemet kan hålla stora mängder information i minnet utan att för den delen bli trött. Det kan hantera, presentera och processa all information för att ge underlag och för att ge tid till medarbetarna att ägna sig åt försäljning, innovation och affärsmässiga beslut.

– Affärssystem har alltid varit ett verktyg för att automatisera arbetsuppgifter, digitalisera information, göra beräkningar, fakturera och skapa ordrar. Tack vare den mobila utvecklingen kan nya användargrupper och befintliga användare själva få tillgång till information, beslutsunderlag och utföra nya arbetsuppgifter. Denna demokratisering av information och sannolika effektivisering av beslutsgången skapar nya och bättre resultat, säger Christina Skogster Stange, VD för Jeeves.

Jeeves kunder är ofta företag i tillväxt, de har gått upp en storlek antingen genom ökad försäljning eller förvärv.

– Vi fungerar som en mycket bra partner i de här sammanhangen, Jeeves är uppbyggt så att olika kunder ska kunna ändra systemet så att de blir unika på sin marknad, säger Christina Skogster Stange.

De förändringar och investeringar man gjort bakåt i tiden behöver man inte göra om. Vid uppgradering till nya versioner kan ny teknologi och lösningar adderas till utan att påverka tidigare inställningar och anpassningar. Vi ser till att kunderna alltid är framtidssäkra.

– Vi attraherar idag framför allt tillverkande industri, grossister och partihandel, service- och underhållsföretag. Det är kunder som gillar flexibiliteten och utvecklingspotentialen i vårt system. Det är enkelt att integrera och lägga till funktioner i takt med att man växer och utvecklar sin verksamhet, säger Magnus Grönvik, Director Product. Jeeves har idag installationer i 40 länder på 20 olika språk.

– Vi är ett medelstort bolag som samarbetar med medelstora svenska företag som omsätter mellan 100 miljoner och två miljarder.

Vi är framgångsrika i det att vi jobbar nära våra kunder och därmed blir det enkelt för oss att fånga upp frågeställningar från deras verklighet och vardag vilket i sin tur driver vår utvecklingsprocess.

Jeeves befinner sig på samma sätt som många av deras kunder i en stark expansionsfas.

– Under 2016 och 2017 har vi lagt grunden och under nästa år så tror vi på en tillväxt mellan 7-10 procent. Vår konsultverksamhet har procentuellt vuxit mest och vi har expanderat vår kundsupport, säljkår, ekonomi- och marknadsavdelning. Utvecklingen har gått fort de senaste åren men det finns fortsatt stor utvecklingspotential med mobilitet, IOT, (internet of things), och machine learning. Företag som växer och behöver koppla samman fler enheter som ska koordineras har behov av stöd från ett fungerande affärssystem. Där information tidigare kanske var en fråga om makt så handlar den idag om att vara ett synnerligen kraftigt konkurrensmedel. Inte minst i det att företaget kan upprätthålla tempo och effektivt för att få ett bättre beslutsunderlag.

Läs gärna mer på www.jeeveserp.com/sv/

Share This Post :