Innovation

EKONOMI

RAYBASED REVOLUTIONERAR FASTIGHETSAUTOMATIONEN

Trollhättan-bolaget Raybased har utvecklat ett trådlöst system för digitaliserad övervakning och styrning av fastigheter. Detta innebär att fastighetsägare, fastighetsförvaltare och hyrestagare kan automatisera driften av de ytor och elektriska funktioner som de nyttjar och underhåller.

Raybased har utvecklat ett unikt, trådlöst system för digitaliserad övervakning och styrning av alla elektriska funktioner i en fastighet.

För fastighetsägaren innebär detta att man får en automatiserad drift som möjliggör besparingar i såväl driftskostnader som energi.

Raybaseds system genererar själv signaler när någon elektrisk installation i en fastighet inte fungerar som förväntat.

Detta gör att till exempel en fastighetsskötare kan jobba mer direkt mot felet snarare än att vänta på att någon felrapporterar.

Interaktivt system

Interaktivt system Raybaseds trådlösa system är interaktivt. Systemet kan samla in och analysera realtidsinformation från givare, sensorer och andra uppkopplade enheter, för att tillsammans med användaren skapa miljöer anpassade till dennes preferenser och beteende. Genom digitaliseringen får fastighetsägaren och hyrestagaren full kontroll över sin miljö.

– Vårt system ger användaren realtidsinformation om samtliga elektriska installationer och säkerställer att inomhusmiljön är på önskad nivå. Systemet är trådlöst och det enda som helt integrerats bakom eluttag, strömbrytare och termostater. Det är en lönsam investering för fastighetsägaren eftersom kostnaden för energi kan minska med uppemot 45 procent samt drift- och underhållskostnaderna med upp till 60 procent, säger Lennart Olving, vd på Raybased.

Sparar energi, sänker kostnader och erbjuder beslutsunderlag i realtid

– Utöver energi- och kostnadsbesparingspotentialen tillför vårt system många mervärden för användaren. Om en frys eller ett kylskåp exempelvis skulle gå sönder meddelas fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren direkt om hur läget är. Det gör att de kan åtgärda skadan direkt och slipper upptäcka den efter flera timmar eller dagar. De kan även fjärrstyra alltifrån uppvärmning till belysning via vårt system, säger Lennart Olving och tillägger;

– Eftersom systemets sensorer reagerar på alltifrån värme till rörelse kan det även direkt meddela samtliga lägenhetsinnehavare om en brand skulle uppstå i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Vårt unika trådlösa system ger helt enkelt alla typer av boende och fastighetsägare ett tillförlitligt beslutsunderlag i realtid.

DETTA ÄR RAYBASED

Raybased Raybased har utvecklat ett trådlöst system för digitaliserad övervakning och styrning i en fastighet. Raybased gör det möjligt att styra, övervaka och optimera alla elektriska funktioner, såsom till exempel värme, ventilation, belysning och säkerhetssystem. Systemet har ett öppet gränssnitt och är kompatibelt med alla standarder och protokoll som finns på marknaden.

Läs gärna mer på www.raybased.com

Share This Post :