Innovation

EKONOMI

SPRÅKKUNSKAP – DÖRRÖPPNARE TILL BÄTTRE AFFÄRER

Svenska, affärsengelska eller mandarin, oavsett hur behovet ser ut – språkkunskap är en dörröppnare; till integration, bättre affärer och kommunikation.

Utbildningsföretaget Upgrades Education har funnits sedan 2009. Med en stark efterfrågan på utbildningar i språk från näringslivet har gjort att de i dag är ett Gasellföretag som erbjuder ett brett spektrum av skräddarsydda utbildningar på företag.

– Det finns en stor efterfrågan på branschspecifika språkutbildningar. För många bolag är det inte möjligt att låta personalen vara borta långa perioder för utbildning och det är där vi kommer in. Vi erbjuder en branschspecifik studieplan för en effektiv inlärning. Undervisningen sker på företagens villkor, de väljer själva plats och tid som passar deltagarna, säger Karolina Vestin, vd av Upgrades Education. Bolaget har en stark tillväxt och omsätter idag cirka 8 miljoner och har cirka 150 aktiva språkcoacher runt om i Sverige.

Vilka språk är det företagen efterlyser?

– Vi kan erbjuda undervisning i alla språk men det mest efterfrågade är svenska för nybörjare och affärsengelska. Oftast är det individuell undervisning, där språkcoachen arbetar med en deltagare. Men allt fler har så många anställda som är intresserade att vi hjälper företagen sätta ihop egna grupper ute på plats.

Varför tror du att det blir allt vanligare att företagen väljer att satsa på språkutbildning?

– Jag tror att företagen har börjat se de stora fördelarna med att erbjuda språkutbildning. Företagen hör av sig till oss av flera olika anledningar: det kan bland annat handla om bolag som byter koncernspråk eller expanderar till nya marknader. Under den senare tiden har vi samarbetat med t ex med många byggbolag där språkutbildningen främst blivit en säkerhetsfråga när deras anställda är ute och arbetar. Andra anledningar är också trivsel och integration. Språkbarriärer kan lätt påverka trivseln för anställda och blir en viktig investering för att behålla personal, konstaterar Karolina Vestin.

Det är också många företag där HR ser utbildning i språk som en del av det strategiska arbetet med att säkerställa goda rekryteringsmöjligheter.

– Språkutbildning är ett sätt att erbjuda personal och blivande medarbetare personlig utveckling, det gynnar på så sätt både individen och bolaget. Språket har blivit en viktig konkurrensfördel i kampen om att rekrytera de bästa internationella talangerna, säger Karolina Vestin.

Eftersom språkundervisningen sker ute på företagen kan deltagarna direkt efter lektionen fortsätta att öva språket tillsammans med sina kolleger. Detta skapar motivation ökar incitamentet för att lyckas.

Det finna många digitala verktyg för språkutbildning, men som Karolina Vestin påpekar:

– De digitala verktygen är kanon som komplement för självstudier. De är dock standardiserade och går inte att jämföra med skräddarsydd undervisning där fokus ligger på att förbättra det som viktig för deltagarna. Med lärarledd undervisning får dessutom deltagarna direkt feedback, vilket är en väldigt viktigt del för att lyckas med den språkliga utvecklingen.

“Det finns en stor efterfrågan på branschspecifika språkutbildningar”

Läs gärna mer på www.upgrades.se

Share This Post :