Innovation

EKONOMI

FONDHOTELL – EFFEKTIV LÖSNING FÖR NYA BOLAG

Omfattande regleringar gör det både dyrt och tidskrävande att driva fondbolag. Det tillkommer nya regelverk hela tiden vilket skapar stora inträdesbarriärer till fondbranschen och driver kostnader på ett annat sätt än tidigare.

En kostnadseffektiv och administrativt enkel lösning kan vara att ta hjälp av en leverantör som erbjuder fondhotell.

– Regler och direktiv är till för andelsägarnas bästa och det är bra, men de bygger samtidigt otroliga murar för den som vill starta en fond, säger Wahlstedt Sageryds VD Linnéa Wahlstedt. Wahlstedt Sageryd har mer än 25 års kunskap och erfarenhet av att utveckla portfölj system, sätta upp och driva back och middleoffice för institutioner, fondbolag, kommuner och landsting samt diskretionära förvaltare. Listan på ekonomiska, regulatoriska, organisatoriska och administrativa krav är lång.

– För att starta ett fondbolag krävs hundratals sidor av dokumentation. Tillsammans med alla de andra funktioner, rollbefattningar och specialistkompetenskrav som måste säkerställas, är detta förenat med stora kostnader och inte minst ett mycket tidskrävande löpande arbete.

– Man får räkna med kostnader på minst 3 miljoner per år för att starta och driva ett fondbolag, sett till alla de funktioner som måste finnas för att säkerställa verksamheten, säger Linnéa Wahlstedt. För att klara de första åren innan det förvaltade kapitalet blivit så stort att fondavgiften täcker kostnaderna krävs en kassa på 10-15 miljoner kronor. Effektiva datasystem är grunden för hela finansbranschen idag, från administration, bokföring och rapportering till uppföljning och analys.

– De senaste åren har vi investerat 11 miljoner kronor i utvecklingen av vårt portföljsystem IVAR med målet att IVAR ska vara ett högteknologiskt, automatiserat och heltäckande system för transaktionens hela livscykel, säger Linnéa Wahlstedt.

Nu erbjuder WS-gruppen även fondhotelltjänst. Den nya tjänsten innebär i korthet att fonden startas och sätts upp inom ramen för Wahlstedt Sageryd – gruppens fondhotell och sedan outsourcas kapitalförvaltningen tillbaka till beställaren.

– Istället för att sätta upp ett eget fondbolag med alla de funktioner och tjänster som krävs så kan man här ta del av befintlig specialistkompetens, bespara sig tid och dessutom dela på de fasta kostnaderna som regelverken medför. Som fondhotelleverantör med tillstånd att bedriva fondförvaltning kan vi erbjuda en kostnadseffektiv fullservicelösning så att den som vill förvalta fonder kan fokusera på själva kapitalförvaltningen. För små aktörer blir fondhotellet en öppning i den inträdesmur som omger fondbranschen idag.

Vi startar fonden, skickar in de ansökningar som krävs och skriver avtal med kunden om själva förvaltningsfunktionen. Vi har märkt ett stort intresse för den här lösningen och jag är övertygad om att efterfrågan på tjänsten kommer att öka ännu mer, säger Linnéa Wahlstedt.

Läs gärna mer på www.ws.se

Share This Post :