Innovation

EKONOMI

Kompetensutveckling stärker konkurrenskraften

Utan rätt kunskap är det svårt för företag och deras anställda att växa.

 En kunskapsintensiv arbetsmarknad ställer höga krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Därför, i takt med att världen spinner på allt fortare, ökar kraven på kontinuerlig personalutbildning.

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) anser tre av fyra personer att de har haft stor eller ganska stor nytta av de kunskaper som de fått med sig under kurser som deras arbetsgivare sänt dem på.

Tommy Olin är VD för Wenell – som utbildar människor inom projekt, förändring och ledarskap – och han ser liknande siffror hos sig. Deras senaste effektutvärdering, som avser åren 2016-2018, visar att så många som 76 procent har använt sig av sina nya färdigheter och att nästan hälften använder dessa regelbundet. De positiva resultaten tros delvis hänga ihop med Wenells ändamålsenliga tillvägagångssätt.

“Nu mer än någonsin förr har vi lättare för att interagera med varandra på alla de möjliga sätt och det händer så oerhört mycket, i ett väldigt snabbt tempo. Vi tror att denna komplexitet kräver enkla metoder” säger Tommy Olin.

Bakgrund

Projekt som form har funnits sedan slutet på 1800-talet och slog igenom stort i Sverige under 1960-talet. Det var också då som Wenell fick upp ögonen för detta arbetssätt och startade sin verksamhet. Att organisera tidsbegränsade insatser är ett beprövat och bevisat effektivt sätt för att nå uppsatta mål inom en organisation.

“Fördelen med projekt är att du hanterar osäkerheten. För att få ett motiverat och fungerande team är det viktigt att inte bara prata om vad man ska leverera, utan även diskutera vad det ska användas till och hur man samarbetar. Kommunikation är A och O” säger Tommy.

Fungerande strategi

Många kunder vänder sig till Wenell och är ute efter ett färdigt redskap som ska lösa deras problem, men där går de bet.

“Vi nöjer oss inte med att bara leverera en ny process eller verktyg, utan ser också till att det blir en förändring. Vi har en förmåga att se var problemen verkligen finns och att hitta enkla lösningar som snabbt ger resultat” enligt Tommy.

I grund och botten handlar det om att folk måste lära sig att ändra sina beteenden. Just detta tränas Wenells kursdeltagare i. Med praktiska metoder och exempel från verkligheten, ligger övningarna så nära sanningen som möjligt. Teori varvas med grupparbete, där var grupp har hand om ett eget projekt. Obligatoriska bitar som ingår är även ledarskapsövningar, rollspel och feedback. Efter dessa förväntas de medverkande ha fått mer kött på benen.

“Vi kör nästan aldrig projekt åt kunder, utan går istället in och stöttar och hjälper till med till exempel, workshops och projektanalyser. Vi vill att dom ska kunna klara detta själva” påpekar Tommy.

Och för att lyckas med detta är det en fördel att komma förberedd till utbildningarna.

Inför kursen så ska man tänka till och fundera på vad man vill få ut av den, och då gärna tillsammans med sin chef. Inför vissa utbildningar skickar vi ut en lärandeplan där man kan stämma av vad man ska lära sig och träna på, säger Tommy Olin.

I dessa kurser följer Wenell upp varje kursdeltagare. De får med sig träningsuppgifter och annat material via ett digitalt stöd och därefter, cirka två månader efter kursen, hålls ett möte för att se hur det har gått. Var det svårt? Vilka hinder har de stött på? Och så vidare.

Utbildning gör alla till vinnare

Förutom personlig nytta anger drygt nio av tio personer som deltagit i Wenells senaste effektutvärdering att även organisationen som de arbetar för har haft glädje av deras nya kunskaper. Dessa resultat går hand i hand med de som återfinns i rapporten från SCB, vilken beskriver att personer som deltagit i kompetensutveckling presterar bättre på sina arbeten, betros nya ansvarsområden och – till och med – befordras.

Den röda tråden

Gemensamt för de allra flesta projekt är deras underliggande struktur där en ansvarig person sätter ihop en grupp, leder arbetet och ser till att det löper på friktionsfritt inom alla berörda avdelningar. Här brister dock ofta kommunikationen, visar Wenells effektutvärdering. Kanske på grund av att få chefer och projektbeställare har tillräckligt mycket kännedom om vad en projektgrupp behöver för stöd?

“Generellt är det för lite kunskap om projekt ju högre upp man kommer. Vi kan konstatera att en del personer i ledningsgrupper har låg förståelse för det här och då blir det lätt missförstånd” säger Tommy.

Han utvecklar resonemanget ytterligare:

“Alla har vi ju vår uppfattning och egna perspektiv – inte bara i projekt. Om exempelvis två personer ombeds att beskriva samma sak, är det ganska troligt att man får olika svar. Det hela hänger ihop med vad man är intresserad av och vilka kunskaper man har med sig” menar Tommy.

Tommy Olin betonar vikten av tydlighet och att man, förutom att prata med varandra, måste ha en skriftlig projektbeställning. På så vis kan man undvika många missöden.

Resultat

En fråga som många i linjen borde ställa sig är hur stora kostnader de har som ett direkt resultat av kompetensbrist. Bortsett från uppenbara ekonomiska vinster, så bidrar nämligen utbildning till trygga och effektiva medarbetare. Dessa pratar också gott om sin arbetsplats och är en tillgång för verksamheten på fler sätt än ett. I det långa loppet stärker detta företagets konkurrenskraft.

Läs mer här.

Share This Post :