Innovation

EKONOMI

BRAND ADVOCACY – ERT VARUMÄRKES FAN CLUB

Brand Advocacy är, internationellt sett, det snabbast växande varumärkesområdet idag och inget annat tillvägagångssätt värvar lika många nya kunder till samma låga kostnad.

Men vad innebär då Brand Advocacy? Patrik Haggren, VD för Yadoux AB (Uttalas ”Jadoo”) som är Sveriges första renodlade Brand Advocacy-byrå,förklarar:

– En Brand Advocate, eller Varumärkesvän, är en person som aktivt pratar positivt bland vänner och bekanta och delar positiva omdömen om företaget på Facebook, Instagram med mera, utan förväntan på ersättning. Hen tycker helt enkelt mycket om företaget, dess produkter eller tjänster, säger han.

Denna grupp har förvisso alltid funnits kring företag med nöjda och engagerade kunder, men det som ändrats under de senaste 15 åren är framförallt de de tekniska möjligheterna för kunden att sprida kärlek och uppskattning bland sina vänner, via sociala sidor och rejting-siter.

– Dessutom har företagens tekniska förutsättningar att identifiera, fånga upp och arbeta med sina Varumärkesvänner också utvecklats och förbättrats.

Enligt Patrik Haggren bör således varje företag som har nöjda och engagerade kunder arbeta med Brand Advocacy för att öka kundtillströmningen.

– Som konsument eller inköpare lyssnar vi idag allt mer på människor vi känner i valet av varumärke såväl för B2C som B2B. Där vi tidigare visade stort förtroende för företag och leverantörer ligger detta förtroende nu till stor del hos våra egna nätverk, säger han.

Att arbeta med Brand Advocacy innebär att företaget skapar program för de mest engagerade och lojala kunderna vilket ska leda till att kunder upplever en större behållning av företaget – och företaget får fler nya kunder tack vare dessa lojala och engagerade kunder. Ett starkt och fungerande Brand

Advocacy-arbete är alltid ömsesidigt mellan företag och Varumärkesvänner.

– Processen börjar oftast med att man identifierar företagets Varumärkesvänner, till exempel genom försäljningsdata och aktivitet på sociala sidor. Steg två är att involvera dem i att, till exempel, sprida nyheter om produkter/tjänster, bjuda in dem till event där de tar med sig vänner, be dem ”rejta” er och publicera resultatet eller, varför inte, be dem skriva fritt om varför de uppskattar er, era produkter eller tjänster, förklarar Patrik Haggren, och fortsätter:

– Det sista steget är uppföljning och analys. Oavsett hur programmet för Brand Advocacy ser ut är det inflödet av nya kunder som är målet. För att följa och styra utvecklingen behöver företaget relevanta mätmetoder och nyckeltal, så som ROI.

Hur kan Yadoux hjälpa företag att bli bättre på Brand Advocacy?

– Yadoux arbetar med relationsstrategier och får företag och organisationer att växa utifrån en självklar fråga – Hur ökar vi inflödet av nya kunder med hjälp av våra bästa kunder?, avslutar Patrik Haggren.

Idag är Brand Advocacy självklart för en stor andel av världens största företag så som Google, Dropbox, Playstation, Airbnb, Procter & Gamble med flera. Gemensamt för många företag, stora som små, är att de ofta identifierar sina Varumärkesvänner med den ”gyllene frågan”, det vill säga Hur sannolikt, på en skala från 1 – 10, är det att du skulle rekommendera oss till någon du känner?

– Frågan är mycket intressant men i Sverige så har de flesta företag jag möter enbart sett frågan som en värdemätare på hur nöjd kunden är. Om frågan hade ställts av ett amerikanskt bolag skulle alla kunder som svarar nio eller tio bli inbjuda till en ny och fördjupad relation till företaget – företagets Brand Advocacy-program, säger Patrik Haggren.

Läs gärna mer på www.yadoux.se

Share This Post :